FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR 
  1. frescamutfak.comsitesinde sunulan hizmetler YAŞAMKENT MAH. 3250 CAD. NO:6 CD ÇANKAYA/ANKARA  adresinde faaliyet gösteren FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra sözleşmede Fresca Mutfak olarak anılacaktır) tarafından www.frescamutfak.com  internet sitesine üye olan internet kullanıcısına (bundan sonra sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır) sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi FRESCA MUTFAK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FRESCA MUTFAK’a aittir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 1. İşbu Sözleşme’nin konusu Fresca Mutfak’ın sahip olduğu internet sitesi frescamutfak.com  üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. Üyeler frescamutfak.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. Fresca Mutfak gerektiği zaman kullanım koşullarını değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak  SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

 1. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Fresca Mutfak tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. Fresca Mutfak, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN TANIMLARI

 

 1. SİTE : Fresca Mutfak tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

 1. ÜYE : Fresca Mutfak’tan  ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Fresca Mutfak tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmenin 1.1. maddesinde de belirtildiği üzere kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye numarası” üyeye özeldir ve aynı “Üye numarası” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

 

 1. KULLANICI :Fresca Mutfak web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

 1. LİNK :SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

 1. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Fresca Mutfak arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

 1. KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kendine ait kendi isteği ile verdiği her türlü şahsi bilgi, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 1. Üyeler frescamutfak.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.frescamutfak.com ‘un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Üyeler frescamutfak.com sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYELERİ bağlayacaktır.

 

 1. Üyeler frescamutfak.comsitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

 1. Fresca Mutfak üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler, frescamutfak.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Fresca Mutfak’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 1. SİTE üzerinden, kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. frescamutfak.com  üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Fresca Mutfak’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır.

 

 1. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Fresca Mutfak’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Fresca Mutfak’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. frescamutfak.cominternet sitesi yazılım ve tasarımı Fresca Mutfak’ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

 1. Fresca Mutfak, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Fresca Mutfak’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Fresca Mutfak’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

 

 1. Fresca Mutfak, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Fresca Mutfak’ın SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

 1. Fresca Mutfak, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve frescamutfak.com kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.frescamutfak.com ’u  ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.frescamutfak.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.frescamutfak.com  kullanımı ya da www.frescamutfak.com ‘a  giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

 

 1. frescamutfak.com  internet sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Fresca Mutfak’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Fresca Mutfak çalışanlarının ve yöneticilerinin, Fresca Mutfak yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Fresca Mutfak, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

 1. Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla frescamutfak.com   üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, www.frescamutfak.com  dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Fresca Mutfak ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’lerin www.frescamutfak.com  üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Fresca Mutfak’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

 1. Fresca Mutfak, frescamutfak.com üzerinden üyeler kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Fresca Mutfak aynı zamanda; ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kendine ait kendi isteği ile verdiği her türlü şahsi bilgi, IP adresi, www.frescamutfak.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs.  bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

 1. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Fresca Mutfak tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Fresca Mutfak; Fresca Mutfak hizmetleri, Fresca Mutfak bilgileri, Fresca Mutfak telif haklarına tâbi çalışmaları, Fresca Mutfak ticari markaları, Fresca Mutfak ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 1. Taraflar, Fresca Mutfak’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 

 

 1. Fresca Mutfak, frescamutfak.com’a erişilmesi, www.frescamutfak.com’un  ya da www.frescamutfak.com’daki  bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Fresca Mutfak, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 1. frescamutfak.com’a  ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da www.frescamutfak.com’un kullanılması ile Fresca Mutfak’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

 1. Fresca Mutfak, Üye’lere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

 

 1. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle frescamutfak.com’un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler www.frescamutfak.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, www.frescamutfak.com’a  üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına,  www.frescamutfak.com  ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

 1. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Fresca Mutfak’ın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, frescamutfak.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

 

 1. Fresca Mutfak, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

 1. İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı/Üye Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.

 

 1. Fresca Mutfak, üyelerin işbu sözleşmeyi ya da frescamutfak.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle www.frescamutfak.com  sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP 

 

 1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Fresca Mutfak  işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Fresca Mutfak açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Fresca Mutfak’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve frescamutfak.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir. Fresca Mutfak’ın  ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL 

 

 1. İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Fresca Mutfak tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Fresca Mutfak, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Sohbet Başlat
Whatsap Sipariş Hattı
Merhaba, Whatsapp sipariş hattına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?