FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜYE KULLANICILARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Biz, FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Fresca Mutfak”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, üye kullanıcılarımızın bünyemizde bulunan kişisel verilerini emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, www.frescamutfak.com internet sitesinin Üye Ol ve Üyelere Özel Kişisel Veri Toplama Bölümlerine istinaden üyeliğini gerçekleştirmek ve üyelere ilişkin işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Fresca Mutfak tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Fresca Mutfak’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu internet sitesi, FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

İnternet sitesi kullanıcılarının üyelik işlemlerini gerçekleştirmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla www.frescamutfak.com alan adlı internet sitesinin Üye ol bölümünde üyelik taleplerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.

İşbu alanda kaydınızı gerçekleştirirken size hitap edebilmemiz ve tanıyabilmemiz için adınızı, soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek için telefon numaranızı, e-postanızı ve ihtiyaren alternatif e-postanızı; kayıt sonrası karşınıza çıkacak ihtiyari olarak doldurabileceğiniz kişisel veri toplama alanlarından hesabınızı kişiselleştirebilmek ve size uygun öneriler sunabilmek için doğum tarihi ve cinsiyet bilginizi; iletişimde herhangi bir problem yaşanmasına istinaden talep ettiğiniz takdirde ev telefonu, iş telefonu ve cep telefonu bilgilerinizi; siparişlerinizi teslim edebilmek için teslimat adresinizi; size uygun beslenme planı çıkarabilmek için talep ettiğiniz takdirde kilo, boy, hedef ve yapılan egzersiz bilginizi; istemekte ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi bu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek, üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmek, olası ileti ve sorularınıza cevap verebilmek veya olası talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, www.frescamutfak.com alan adlı internet sitesinin Üye Ol Ve Üyelere İlişkin Diğer Bölümlerden paylaşmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

 

 1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (FRESCA MUTFAK YİYECEK İÇECEK GIDA HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.) iletebilirsiniz.

Yayım Tarihi: 22.02.2021

 

Sohbet Başlat
Whatsap Sipariş Hattı
Merhaba, Whatsapp sipariş hattına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?